Загадка номер три

Какво честваме идната събота - 20. март 2022 година? За какво ви напомнят тези две снимки? Къде са направени те и знаете ли нещо повече за тези места?